Svenskarna är mer och mer oroad över sin egna privatekonomi

Allt enligt den senaste årliga undersökningen om svenskarnas privatekonomi som YouGov har genomfört på uppdrag av banken BlueStep. I förra årets undersökning var det 12% som oroade sig för räkningar varje månad och 2016 har det ökat till 21%.

När YouGov frågde om vad som är mest tabu att prata om med andra svarade 31% av de tillfrågade att man inte kan betala räkningarna och försörja sin familj. Betydligt färre, 6%, uppger sin sexuella läggning, medan 4% uppger kroniska sjukdomar. Anledningen till varför det är sådan tabu över ämnet privatekonomi kan ha att göra med att varannan svensk anser att problem med ekonomin är självförvållat. Det är även varannan svensk som anser att personer med ekonomiska bekymmer inte förtjänar hjälp på samma villkor som personer som har en sjukdom. Detta innebär att det generellt sett kan vara pinsamt att medge att man har ekonomiska bekymmer. Var fjärde svensk i undersökningen uppger också att de har upplevt att de hamnat utanför sitt sociala nätverk på grund av sin ekonomiska situation.

– Vi ser att många fler svenskar oroar sig för sin ekonomi nu än för ett år sedan. Att då inte tidigt prata om det, eller göra något åt det kan göra problemen större, säger Peter Gertman, Chief Operating Officer på BlueStep Finans AB.

YouGovs årliga undersökning, som genomförs på uppdrag av BlueStep, bygger på svar från drygt 1000 svenskar under mars månad 2016. Undersökningen visar att var femte svensk upplever att pengarna i hushållet inte räcker till varje månad (21%). I Jönköping och på Gotland är oron ännu högre, hela 28%, i Västernorrland och Jämtland 27% och i Kalmar 26%. Var tredje svensk har också någon gång i livet haft problem med att betala sina räkningar eller lån. Vi listar bra långivare som Bank Norwegian, som kan ge lån med bra villkor och tydliga återbetalningsvillkor.

Undersökningen visar också att man anser att den största orsaken till att människor får problem med ekonomin är förändringar som exempelvis att man förlorar jobbet eller skiljer sig (61%). De två näst största orsakerna anser man är att människor har dålig planering (54%) eller brist på kunskap i privatekonomi (38%).

– Vår erfarenhet är att det tar tid att anpassa konsumtionen när inkomsterna minskar. De som misslyckas med att snabbt anpassa sig kan snart hamna i en svår ekonomisk situation. Således blir det viktigt att vara öppen om sina ekonomiska problem, och få den hjälp som behövs för att lösa situationen innan det går för långt, konstaterar Peter Gertman.