SKEF Svenska KonsumentkreditföretagenSKEF är branschorganisationen för snabblåneföretagen i Sverige. Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening representerar mer än hälften av den svenska snabblånemarknadens aktörer och verkar för sund kreditgivning och goda villkor för konsumenter. Håll därför utkik efter föreningens trygghetssigill eller logotyp när du väljer låneaktör.

För att kunna bli medlem behöver man bl.a. uppfylla kapitalkrav och genomgå en 6 månaders karenstid där kreditgivaren granskas löpande för att se ifall bolaget uppfyller föreningens stadgar och etiska regler. Förutom det behöver man bl.a. även uppfylla följande krav:

Registrering hos Finansinspektionen
Kreditgivaren behöver vara registrerad hos Finansinspektionen eller inneha tillstånd om bank- och finansieringsrörelse.

Skydd av individens personliga integritet
Kreditgivaren måste självklart följa Personuppgiftslagen och ha löpande rutiner och policyregler kring integritet och skydd av låntagare.

Stabil verksamhet
Kreditgivaren behöver bedriva sin verksamhet efter sunda principer vilket betyder att kreditgivaren ska vara ekonomiskt stabil, lagenlig och drivas efter långsiktiga verksamhetsmål.