Borgen – En förbindelse mellan en eller flera fysiska eller juridiska personer att ta ansvar för att betala kredittagarens lån, betalningsförpliktelser eller skulder om denne inte fullgör/betalar själv.