Kredit – En summa pengar som en bank, låneinstitut eller kreditkortsföretag lånar ut mot ett löfte om att skulden/lånet skall återbetalas vid senare tillfälle.