Räntelagen – Reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut vid försenad betalning. Räntelagen tillämpas endast om inget annat avtalats i lånet.