Amortering – Avbetalning på en skuld. Tidsbestämd avbetalning på en kapitalskuld.