Amorteringstid – Tidsperiod när amortering/avbetalning av ett lån / skuld sker. Tid när amortering utförs.