Rörlig ränta – Är en ränta kopplad till en jämförelseränta och kan därmed ändras med omedelbar verkan / direkt.