Skuldebrev – Skriftligt utfästelse / avtal att betala ett penningbelopp / lån eller skriftligt erkännande av en penningskuld / lån.