Rak amortering – En amortering med samma belopp varje förfallodag på lånet. Ränta på den aktuella restskulden tillkommer sen.