Topplån – Topplån är ett lån utan säkerhet som oftast används för att täcka den del av ett bostadslån som inte täcks av bottenlånet. Idag får man vid fastighetsköp endast låna 85 % av värdet på bostaden, resten av köpet måste finansieras med ett topplån eller ett så kallat blanco lån utan säkerhet. Lån som ges mot säkerhet med sämre förmånsrätt i fast egendom, dvs. ett lån som läggs ovanpå ett bottenlån.