Bankdag – De dagar i veckan som svenska banker har öppet dvs måndag-fredag som inte är helgdag.