Lagfart – En inskrivning av fastighetsförvärv i fastighetsboken genom en gåva, köp eller arv.