Driftskostnad – Kostnaderna för en fastighets / bostads drift som tex värme, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring mm.