Effektiv ränta – Den totala summan av alla kostnader för lånet tex räntor, avi / aviseringsavgifter, amorteringar och uppläggningsavgifter omräknad till en årlig ränta på lånet. Med den effektiv räntan som bas kan man jämföra vad olika lån kostar.