Boendekostnad – Den totala kostnaden för ditt boende, dvs summan inkl driftskostnader, amorteringar, räntekostnader samt eventuella avdrag för skattelättnader. Totalkostnaden när man bor i en bostad.