Låneskydd – Ett låneskydd är en frivillig gruppförsäkring som ger dig, ditt företag och/eller din familj en extra ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för ofrivillig arbetslöshet, dödsfall eller en sjukdom som gör att du ej kan arbeta.