Ränta – En kreditgivarens ersättning när de lånar ut pengar. Räntekostnaden är summan utav det totala skuldbeloppet multiplicerat med den fastställda procentuella ränteavgiften. Kredittagarens ersättning för lånet. Räntan består dels av räntebasen, dels av räntemarginalen.