Säkerhet – Fast eller lös egendom / saker/ prylar eller en borgen som kredittagaren lämnar som pant eller för att minska kreditgivarens förlustrisk.