Revers – Samma som skuldebrev, en skriftlig utfästelse att betala ett belopp med pengar eller skriftligt erkännande av en skuld.