Kreditgivare – Den person eller det företag som ger en kunden ett lån.