Överhypotek – Den del av beloppet som pantens värde enligt pantbrevet överstiger skuldbeloppet. Överhypotek kan användas som säkerhet för att ta andra lån eller fler lån.