Bunden ränta – Ränta med en fast räntesats under en bestämd tid/tidsperiod.