Uppläggningsavgift – Den avgift som kreditgivaren tar för att lägga upp lån.