Amorteringsfrihet – Specifik tid då du inte behöver amortera/betala av skuld på ditt lån. Tid när amortering inte behöver göras.