Kapitalkostnad – Räntor och amorteringar på ett lånat belopp.