Inteckning – Inskrivning hos tingsrätten av ett belopp i fastighetsboken.