Gäldenär – Den som är betalningsansvarig tex kredittagare / som har lånat pengar.