Ränteskillnadsersättning – Den ersättning som långivaren / banken har rätt att ta ut av den låntagare som löser in ett bundet lån i förtid. Det är en ersättning / betalt för den ränteförlust som långivaren gör.