Kreditprövning – En granskning av den lånesökande/kreditsökandes återbetalningsförmåga och möjlighet att lämna säkerhet för den sökta krediten/lånet.