Betalningspåminnelse – Uppmaning från tex en kreditgivare eller övriga företag om att betala en förfallen innestående skuld eller faktura.