Räntesats – Räntan i procent av den aktuella kapitalskulden / lånet.