Borgenär – Fordringsägare, en kreditgivare som lånat ut pengar.