Kredittagare – Den som får ett lånat belopp utbetalt.