Så här kommer du att påverkas av det nya amorteringskravet

Den första juni infördes det nya amorteringskravet och syftet med den nya lagen är att minska en överhettning på bostadsmarknaden. De nya reglerna är inte krångliga, men du behöver en  miniräknare för att räkna ut hur stort amorteringskravet blir för just dig.

Det nya amorteringskravet utgår från vad huset eller lägenheten du vill köpa har för marknadsvärde och hur mycket du behöver låna för köpet. Ta fram miniräknaren och dividerar bolånet med marknadsvärdet för att få fram belåningsgraden. Så här kommer du att påverkas:

  • Lånar du över 70 procent av bostadens totala marknadsvärde behöver du amortera två procent per år av hela lånets belopp.
  • Lånar du 50 – 70 procent av bostadens totala marknadsvärde får du amortera en procent per år av hela lånets belopp.

Lånar du mindre än 50 procent av bostadens marknadsvärde finns det inga krav på amortering, även om det alltid är klokt att amortera på lånen. Det nya amorteringskrav gäller inte på existerande lån, dvs det som du lånat före den 1 juni 2016. Utökar du dina befintliga lån med ett så kallat tilläggslån, kan du antingen amortera enligt de nya amorteringskraven på hela lånet eller välja att bara amortera tilläggslånet på 10 år.