När ett IT-fel eller en naturkatastrof slår ut betalningssystemet

I projektet Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING) som Högskolan i Skövde leder skapas en simuleringsmiljö där representanter från olika berörda organisationer kan uppleva en sådan situation.

I simuleringsmiljön visar datorsimuleringen olika konsekvenser av en kris i betalsystemet och sedan diskuterar deltagare i en rollspelssimulering fram åtgärder för att hantera krisen.

– Om transportföretaget inte kan handla drivmedel och därför inte kan ta sig till livsmedelsbutiken du handlar i och du därför inte kan handla mat varken med kort eller kontanter – vad gör vi då? Flera sektorer drabbas samtidigt av en störning i betalsystemet, som de nationella störningarna i bankomaterna under torsdagen. Hur jobbar beslutsfattare gemensamt för att både lösa och förebygga störningarna? frågar Joeri van Laere, projektledare.

När bankkortet inte fungerar kan vi inte handla mat och lastbilarna som ska transportera maten till livsmedelsaffären kan inte heller tanka drivmedel. När ett IT-fel eller en naturkatastrof slår ut betalningssystemet, när börsen kraschar eller när svenska valutan rasar på grund av politiska oroligheter eller krig så har en kris i den ekonomiska infrastrukturen nästan direkt följdkonsekvenser för till exempel transportsektorn eller livsmedelsförsörjningen. Hur ska beslutsfattare på olika nivåer i de olika sektorerna gemensamt klara de utmaningarna som de då ställs inför?

Forskningsprojektet CCRAAAFFFTING pågår under fyra år och tittar på följdeffekter i samhällsfunktionerna på grund av fel i betalningssystemet. Partners i projektet är Mittuniversitetet, Linköpings universitet och Combitech. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).