Monetti bekräftar Kronofogdens uppgifter om drastisk minskning av obetalda sms-lån

Enligt ett pressmeddelande meddelar Kronofogden att antalet ansökningar för obetalda sms-lån minskat med 40 procent under 2010.

Monetti som är marknadsledande i Sverige på små blancolån bekräftar Kronofogdens information och rapporterar en ännu större minskning av ärenden under samma period. Ett flertal medier rapporterade om Kronofogdens kraftiga minskning av obetalda ärenden från så kallade smslån. Myndigheten uppgav en 40 procentig nedgång av ärenden under förra året jämfört med 2009. Monetti kan bekräfta den kraftiga minskningen genom att informera om att värdet av de fordringar som sänts till Kronofogden har minskat med hela 47 procent under samma period.

– Vi ger ut en stor del av de små blancolånen, eller så kallade mikrolånen, i Sverige och står därmed även för en stor del av Kronofogdens minskning av antalet ärenden. Den kraftiga nedgången kan för vår del direkt härledas till ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete av våra system för rätt kreditgivning till rätt låntagare, säger Nickolaus Karlsson, Kreditchef på Monetti.

Monetti har i dagsläget kreditförluster på de små blancolånen som ligger runt 1,5 procent, vilket är lägre eller i nivå med genomsnittet för de större blancokrediter som affärsbankerna och olika finansbolag erbjuder på den svenska marknaden.

– Minskningen av antalet ärenden som härstammar från små blancolån, eller så kallade sms- lån, är en mycket glädjande utveckling och en bekräftelse på vårt målmedvetna arbete. Vi bjuder därför återigen in till en dialog med Kronofogden för att kunna fortsätta den positiva trenden. Vi hoppas även att andra myndigheter, såsom t.ex. Konsumentverket (KO) kommer att fortsätta sitt viktiga arbete med att granska samtliga aktörer på den svenska kreditmarknaden. Det finns många, såväl större och väletablerade, som mindre och nystartade företag på marknaden för alla typer av blanco krediter som använder oerhört aggressiva metoder och budskap i sin marknadsföring, säger Per Spångberg, VD för Monetti.