Marginalerna på företagslån ökar

Almega och Fundcurve presenterar för andra gången en barometer för företagslån. Syftet med denna regelbundet återkommande rapportserie är att skapa en bredare debatt och kunskap om företagslånen på samma sätt som FI och många andra redan idag bidrar till att sprida kunskap om bolån.

Räntenivåerna var oförändrade men bankernas marginaler på nya företagslån fortsatte att öka under det sista kvartalet 2013.

Almegas och Fundcurves rapport visar nämligen att de nya s k Basel 3-reglerna motiverar räntesänkningar för små företag som är större än den motiverade premien de betalar för att risken är högre.