Hur kommer Brexit påverka bostadspriserna

Bostadspriserna påverkas framför allt av tillgång och efterfrågan och inte av tillfälliga konjunktursvängningar. Och utbudet av bostäder i Sverige kommer med största sannolikhet fortsätta vara lågt i relation till efterfrågan i många år framöver.

– Vi har fortfarande bostadsbrist och en låg byggtakt i Sverige, samtidigt råder en fortsatt hög efterfrågan i större delen av landet och så kommer det fortsätta vara i många år framöver också – oberoende av utfallet av Brexit, säger Matilda Adelborg, PR- och marknadskoordinator på Booli.

Det finns dock en risk att människors kapital till framför allt kontantinsats minskar, om man till exempel sparar i aktier eller fonder och det blir ett kraftigt ras på börsen som resulterar i att värdet på de aktierna eller fonderna minskar.

– Det skulle i så fall tala för en negativ prisutveckling på bostadsmarknaden. Men boendet är generellt en högt prioriterad utgift i Sverige och istället drar man nog ner på andra utgifter som restaurangbesök, konserter och resor snarare än boendet, säger Matilda Adelborg.

En del talar alltså för en fortsatt positiv prisutveckling, och en del talar för en negativ prisutveckling.

– Oavsett så kommer påverkan förmodligen att vara liten – så länge konjukturen i stort inte förändras dramatiskt på grund av efterspelet till den brittiska omröstningen, avslutar Matilda. 

Källa: Booli