BlueStep lanserar två nya responsiva webbplatser för att skapa tydligare kommunikation

Genom att separera konsumentinformation från företagsinformation har BlueStep nu en tydligare kommunikation till sina olika användare. En konsumentwebb som fokuserar på kundernas behov och produkter med nya guider och tydliga exempel.

En andra webbplats där BlueStep är i fokus och har information om styrelsen, nyheter, personal, partners och finansiella rapporter med mera. Båda sidorna är responsiva så att kunderna får den bästa användarupplevelsen oavsett vilken enhet de använder sig utav. BlueStep startade 2005 och är ett kreditmarknadsbolag vänder sig till människor som ofta inte kan ta lån hos en traditionell bank.

– Moguls förståelse för vår branschs unika logik och våra kunders behov tillsammans med en konstruktiv och utmanande dialog gjorde att vi valde dem säger Charles Lumley, Web Manager at BlueStep Finans AB.

Utvecklingen av BlueSteps publika webbplatser startade med en förstudie som innehöll intervjuer med nyckelpersoner för att både identifiera användarnas och organisationens behov. Utifrån det skapades prototyper för att testa olika interaktionskoncept och efter det arbetades det fram ett grafiskt uttryckt. Genom att arbeta med skisser och prototyper blir det enklare att kommunicera kring design och funktionalitet med olika intressenter.