Amorteringskrav på bostadslån har lett till en kraftig ökning av inteckningar i fastigheter

Antalet ansökningar till Lantmäteriets fastighetsinskrivning har ökat med närmare 60 procent under de senaste två veckorna. Ansökningarna kommer i huvudsak från privatpersoner som vill låna till sin bostad.

Kunderna har skyndat sig för att hinna låna innan eftersom de som tecknar nya lån efter den 1 juni omfattas av de nya kraven.

– Vi har förberett oss inför de nya reglerna genom att utveckla våra tekniska system för att kunna ge svar på många ansökningar direkt vid ansökningstillfället. Det sparar tid och ger en ökad trygghet gentemot både bankerna och den sökande, säger Dennis Lindén.

I vanliga fall hanterar Lantmäteriets fastighetsinskrivning ungefär 2 500 ansökningar per dag, varav andelen som avser inteckningar motsvarar inteckningar på ungefär en miljard kronor. Sedan mitten på maj har antalet ansökningar ökat kraftigt till mellan 3 600 och 3 900 ansökningar per dag. Detta innebär inteckningar på mellan 1,4 och 1.6 miljarder kronor per dag.

– Vi har aldrig sett en sådan ökning tidigare. I dagsläget ser vi ingen minskning av antalet inkomna ansökningar, men vi förutspår en avmattning senare under senare delen av juni månad, säger Dennis Lindén.

Källa: Lantmäteriet